Hlavná stránka Obec Samospráva Zápisnica zo zasadnutia OZ v Hradišti dňa 19.2.2019