Hlavná stránka Obec Samospráva Zápisnica zo zasadnutia OZ v Hradišti dňa 21.12.2018