Letecký pohľad na obec Hradište

Úroveň vytriedenia KO za rok 2018

V zmysle zákona č. 329/2018 s účinnosťou od 1.1.2019 musí obec poskytnúť prevádzkovateľovi skládky odpadov údaj o sadzbe, ktorá sa použije na výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládku.

Tento údaj sa vypočítal podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 2 zákona o poplatkoch.

Obec Hradište sa zaraďuje do príslušnej sadzby za rok 2019, v zmysle výpočtu podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z.z., za účelom platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov nasledovne:

Položka: 3

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu: 23,62 %

Sadzba za príslušný rok v eurách: 10,00 eur za tonu uloženého odpadu.

 

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !