Letecký pohľad na obec Hradište

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje

NEZABUDNITE!

Vypaľovanie trávy – to nikdy nerobte!

Za vypaľovanie trávy pokuta 331,00 eur!

Neznalosť zákona neospravedlňuje!!!

Pamätajte na to, že VYPAĽOVANIE porastov bylín, kríkov a stromov je podľa par. 8, písm.a) a par. 14 ods.2 písm.b) zákona NRSR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ!

 Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona č. 314/2001 Z.Z. fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 eru, resp. v blokovom konaní do výšky 100 eur, pravníckej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi môže byť uložená pokuta do výšky 16 596 eur.

Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekund je dôležitá! Ak začne horieť napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá v zárodku uhasiť. 

 

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !