Mesačné archívy: september 2019

Informácia o začatí správneho konania

Informácia  o začatí správneho konania podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov … Informácia o začatí správneho konania_24.9.2019

Zobraziť aktualitu »

Informácia o začatí správneho konania

Informácia  o začatí správneho konania podľa zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Informácia o začatí správneho konania

Zobraziť aktualitu »

Výzva OZ MAS HORNOHRAD

Vážení členovia, Ako sme Vás už informovali, OZ MAS HORNOHRAD vyhlásilo výzvu z PRV v rámci podopatrenia 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. K predmetnej výzve organizujeme informačný seminár, ktorého sa môžu zúčastniť potenciálny žiadatelia. Vás by sme chceli požiadať o šírenie tejto informácie, aby sa dostala čo najširšiemu okruhu potenciálnych žiadateľov. Pozvánka na informačný seminár tvorí prílohu e-mailu. Informácia ...

Zobraziť aktualitu »