Letecký pohľad na obec Hradište

Výzva OZ MAS HORNOHRAD

Vážení členovia,

Ako sme Vás už informovali, OZ MAS HORNOHRAD vyhlásilo výzvu z PRV v rámci podopatrenia 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. K predmetnej výzve organizujeme informačný seminár, ktorého sa môžu zúčastniť potenciálny žiadatelia. Vás by sme chceli požiadať o šírenie tejto informácie, aby sa dostala čo najširšiemu okruhu potenciálnych žiadateľov. Pozvánka na informačný seminár tvorí prílohu e-mailu. Informácia je tiež zverejnená na webovej stránke MAS HORNOHRAD: https://www.mashornohrad.sk/aktuality/spravy/pozvanka-na-informacny-seminar-29sk.html.

Za spoluprácu vopred ďakujeme.

Pozvánka MAS HORNOHRAD IS

Kolektív MAS HORNOHRAD

MAS HORNOHRAD

Železničná 2

987 01 Poltár

tel.: 0910 596 467

e-mail: info@mashornohrad.sk

web: www.mashornohrad.sk

 

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !