Vykurovacie obdobie – Informácia

Dobrý deň.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci  u p o z o r ň u j e  na vykurovaciu sezónu, ktorá je charakterizovaná zvýšeným počtom požiarov zapríčinených v dôsledku nepripravenosti sa na ňu. Vzhľadom na uvedené, Vás žiadame zabezpečiť opatrenia uvedené v usmernení, ktoré tvorí prílohu tohto e-mailu.

Ďakujem za spoluprácu.

Vykurovacie obdobie INFORMÁCIA

Usmernenie – vykurovanie

Starostlivosť o komíny

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !