Letecký pohľad na obec Hradište

Informácie pre občanov a podnikateľov

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov  platné od pondelka 16.3.2020

Všeobecne

Úradné hodiny klientskych centier sa skracujú na čas od 8:00 h do 11:00 h každý pracovný deň.

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú. V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

Viac informácií viď. dokument nižšie

Informácie pre občanov KC-OU

 

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !