Letecký pohľad na obec Hradište

Vyhlásenie núdzového stavu – schválené

Nové informácie z víkendu a po mimoriadnom rokovaní vlády SR, ktoré sa konalo dňa 15.03.2020:

 

  • Vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom.
  • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z 12.03.2020.
  • Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z 15.03.2020.
  • Umiestnenie osôb s povinnosťou karantény, ktoré nemôžu byť umiestnené do domácej karantény – usmernenie.

 

Prikladám ešte odkaz na najčastejšie otázky ohľadom presunov obyvateľstva:

https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/najcastejsie-otazky-a-odpovede-tykajuce-sa-obmedzeni-v-doprave

DOKUMENTY:

Vyhlásenie núdzového stavu
Opatrenie UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok
Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia
Usmernenie osôb s povinnosťou karantény mimo bydliska

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !