Letecký pohľad na obec Hradište

UPOZORNENIE – Vypaľovanie trávy

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Lučenci  u p o z o r ň u j e  na blížiace sa jarné obdobie, ktoré je charakterizované ako obdobie so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov v dôsledku dlhotrvajúceho sucha a  zvýšenou návštevnosťou lesov. Vzhľadom na uvedené je nutné zo strany miest a obcí prijať opatrenia uvedené v prílohe e-mailu.

Ďakujem za spoluprácu.

Usmernenie obce vypaľovanie 2020
Plagát – vypaľovanie

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !