Letecký pohľad na obec Hradište

Preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov

Dobrý deň prajem vážení zástupcovia samospráv v Banskobystrickom kraji.

Dovoľujem si v prílohe zaslať Vám letáky s radami a odporúčaniami pre seniorov, ktoré boli spracované odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky 

Cieľom je zabezpečiť čo možno najväčšiu informovanosť seniorov, aby nenaleteli rôznym podvodným praktikám.

V tejto súvislosti Vás chcem požiadať, aby ste letáky následne vyvesili na verejne prístupných miestach, vyhlásili v obecných rozhlasoch, príp. zverejnili na svojich webových stránkach.  

Prajem všetkým Vám aj obyvateľom veľa psychického aj fyzického zdravia

Ing. Lenka Brveníková

krajská koordinátorka pre prevenciu kriminality

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

Organizačný odbor

Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05  Banská Bystrica

Tel.: 048/43 06 229, 0961 699 229

E-mail: Lenka.Brvenikova@minv.sk

LETÁK

Leták – opatrenia seniori

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !