Letecký pohľad na obec Hradište

Príhovor starostky

Vážení občania!

Vždy sa tešíme na príchod najkrajších sviatkov roka. Odhliadnuc od zbožnej úcty, ktorá im prináleží pre ich pôvod, berieme ich ako nádherný čas porozumenia a lásky k blížnemu. V tom dlhom rade dní celého roka je to jediný čas, kedy ľudia majú k sebe bližšie. Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.

Ďakujem Vám vážení občania, poslanci obecného zastupiteľstva  a zamestnanci Obecného úradu v Hradišti za Vašu spoluprácu v roku 2020, ktorý bol pre nás všetkých ťažký a netradičný, za pochopenie a pomoc, ktorú ste dávali a dávate mne osobne, ako aj celej samospráve našej obce.

Želajme si spolu splnenie všetkých našich prianí, aby naše srdcia spoločne bili pre našu krásnu obec a pre jej ďalší rozkvet.  Budúcnosť našej obce je v našich rukách, samozrejme podľa finančných možností. Vo veľa prípadoch je ťažké rozlíšiť veci, ktoré je možné meniť. Som presvedčená, že spoločne s Vami sa nám však bude dariť.

Prajem Vám milí občania, v mene poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obce a v mene svojom veľa zdravia, pokojné a radostné prežitie Vianoc a šťastný Nový rok 2021. Prežite tieto sviatky v kruhu najbližších a najdrahších, v pohode, vo vzájomnom prepojení láskou a porozumením.

 

                                                                                          Nataša Iskrová

                                                                                          starostka obce

 

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !