Letecký pohľad na obec Hradište

Upozornenie – neznečisťujte obec !!!

Ďakujeme pekne tým, /bohužiaľ nevieme komu máme  poďakovať/, že svojou činnosťou prispeli k tomu, aby znečisťovali okolie kontajnera nad ihriskom v obci Hradište  takýmto spôsobom ako vidíte na fotografiách.

Dúfam, že po tomto zverejnení sa „dotyční“ zamyslia nad tým, že koľko  práce musia zamestnanci obecného úradu  za nich urobiť, pretože to musia všetko povysýpať a vyseparovať / cca 30-40 vriec/.  V tých vreciach je všetko možné, samozrejme plasty, sklo, komunálny odpad všetko spolu. Takže naša práca s tým, aby sme separovali čím najviac zase vyšla na zmar. Prosím Vás , keď máte problém ako nakladať s odpadom, treba prísť na obecný úrad v Hradišti a povieme Vám presne, čo kde patrí.

Ďakujem  Nataša Iskrová, starostka obce

                    a pracovníci obecného úradu v Hradišti

 

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !