Letecký pohľad na obec Hradište

Začiatok školského roka – Informácia

Základná škola Slobody 2, Poltár

Otvorenie školského roka 2020/2021

Riaditeľstvo Základnej školy Slobody 2, Poltár oznamuje svojim žiakom a ich rodičom, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 02.09.2020 o 09:00 hod.
Predpokladané ukončenia prvého dňa je 11:00hod. Žiaci môžu do školy prichádzať postupne od 08:40 hod.

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie a odporúčania ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR sa otvorenie školského roka neuskutoční obvyklým spôsobom t.j. spoločným stretnutím žiakov a rodičov pred budovou školy, ale žiaci 2. až 9. ročníka po príchode do školy, budú pod vedením triednych učiteľov odvedení priamo do svojich tried. Rodičia žiakov uvedených ročníkov do budovy nevstupujú.

Výnimkou sú žiaci 1. ročníka, ktorí sa sústredia vo vopred určenom priestore pred budovou školy / pri dodržaní rozostupov /kde si ich vyzdvihnú triedne pani učiteľky. Do budovy so žiakom 1. ročníka môže vstupovať len jeden zákonný zástupca, pri dodržaní pokynov riaditeľa školy. Povinnosťou žiaka je priniesť si so sebou rúško./ +jedno náhradné /

Každý žiak pri nástupe do školy odovzdá triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané tlačivo :
1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021. / Príloha č. 3 /
2. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. / Príloha č.4 / Tlačivá sú dostupné tu, alebo na stránke MŠVVaŠ SR, v tlačenej podobe si ich rodičia môžu vopred vyzdvihnúť aj v budove školy na č. d. 59 – tajomníčka školy.

Žiaci si so sebou prinesú písacie potreby poznámkový blok a prezuvky.

Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ školy

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !