Letecký pohľad na obec Hradište

Obecné symboly

Erb obce Hradište

Po obnovení samosprávy obcí v roku 1990 obce znovu pocítili potrebu prezentovať svoju jedinečnosť prostredníctvom vlastného erbu, pečate a vlajky. Hoci sa tieto symboly zachovali len voľne sa vznášajúce v pečatnom poli, niet dôvodu, aby sme v nich nevideli erb. Tie obce, ktorým sa zachoval ich historický symbol, majú pri rozhodovaní sa o voľbe svojho symbolu zjednodušenú prácu. Obec Hradište má svoju historickú pečať zachovanú a preto mohla byť graficky prenesená do erbového štítu, ktorého konečnú podobu schválila  Heraldická komisia pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave.

ERB

V súlade s princípmi heraldiky je v zelenom štíte zlaté osemspicové koleso sprevádzané po bokoch vpravo striebornou sekerou (toporom) so zlatou rúčkou, vľavo strieborným vrtákom so zlatou rukoväťou a nad tým všetkým zlatou bukovou vetvičkou.

PEČAŤ

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom s kruhopisom OBEC HRADIŠTE.

VLAJKA

Vlajku obce Hradište určila heraldická komisia vo farbách  zelená, strieborná (biela) a zlatá (žltá). Erb, pečať a vlajka predstavujú najvýznamnejšie obecné symboly, od ktorých možno odvodiť ďalšie.

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !