Evidencia obyvateľov

Evidencii obyvateľov sa venuje pani

Aká agenda sem patrí ?

  • prihlásenie a odhlásenie z pobytu
  • narodenie a smrť
  • sobáš, rozvod