Letecký pohľad na obec Hradište

Základné informácie

Chotár obce Hradište patrí medzi najstaršie osídlené lokality Novohradu. Obec Hradište leží v severovýchodnej časti okresu Poltár 11 km severne od okresného mesta Poltár. /do r. 1996 okres Lučenec/. Nachádza sa v údolí juhozápadnej strany Slovenského Rudohoria na úpätí Stolických vrchov, v hlbokej doline potoka Držkovo. Je krytá z troch strán rozsiahlym masívom Málinských, Hradišských, Krnianských lazov a masívom Uhorštianskych hôr. V pozadí je ešte prirodzená ochrana znásobená vrchovinou Bykovo a Jasenina, vysoká 995 m. Poloha obce je uložená veľmi výhodne, nadmorská výška v strede obce je 300 m.n.m. Je chránená proti vysychajúcim silným vetrom. Okolité lesné masívy sú významným zdrojom vlahy, väčšieho množstva dažďových zrážok. Podnebie v našej obci je mierne. Cirkulujúca teplota je od -20° do + 30° Celzia. Len ojedinele za desaťročia je táto hranica prekročená do – 30° a + 35° Celzia. Väčšina lejakov a búrok prichádza zo smeru Jasenina a z Málinskej doliny. Aj pri vážnejších klimatických poruchách, dlhodobých dažďoch, veľkých lejakoch a búrkach po vykonaných melioráciách a hlavne regulácii potokov už od 60 – tich rokov nedochádza v obci k povodniam a záplavám.

Rozlohou bohaté okolité lesy sú listnaté – dub, buk, hrab a cér. Len mala časť sú ihličnaté stromy. Rozsiahle lesy sú významným zdrojom bohatstva drevnej hmoty a prirodzenej ochrany vlahy a zveriny, v súčasnosti zvlášť silne premnoženej diviačej aj jelenej zveri. Po 80 – tich rokoch neprítomnosti sa tu znovu natrvalo osídľujú medvede, rysy, dive mačky aj menej žiaduce vlky. Taktiež tu žijú a úspešne sa rozmnožujú vtáky – dravce: jastrab, kaňa, orol krikľavý. Dobre sa udržujú stavy holuba – hrivnáka, sojky, ďatľa a čierneho drozda. Silne poklesol stav spevavého vtáctva, zvlášť slávika, škovránka ale aj vrabcov. V okolí obce a v záhradách sa ešte darí stehlíkom, sýkorkám aj balkánskej hrdličke.V uplynulých 60 – tych rokoch úplne vymizli prepelice, jarabice a podstatne aj poľné zajace, ktorými oplývali v 20. – 40. rokoch okolité polia a blízke lesné porasty. Stráne v okolí obce sú bohato porastené černičím, na ktorom v septembri dozrievajú vynikajúce lesné plody. Bohatý je tiež výskyt šípok a na svoje si tu prídu aj hubári. Poskytujú všetkým občanom prichádzajúcim aj zo širokého okolia, nielen významný zdroj pestrého jedálneho lístku v dobe hubárskej sezóny, ale aj ich konzerváciu a sušenie na zimné obdobie. Sú trvale veľmi cenným zdrojom príjmu občanov za ich odpredaj. V blízkosti obce Hradište sa nachádza ovocný sad ktorom sa z väčšej časti nachádzajú kvalitné odrody jabĺk bez chemického ošetrovania. Tento sad má v starostlivosti miestne Občianske združenie PreHradište. V zime je tu možnosť vynikajúcej poľovačky v revíri poľovného spolku, ktorý je bohatý na výskyt srnčej zveri, ale najmä čiernej zveri.

Cez obec preteká malý potôčik, Držkovo, prameniaci na lazoch pod štefančíkovcami a za dedinou vteká do Uhorštianskeho potoka. Po stáročia existencie obce tento výdatný čistý potôčik slúžil celej dedine. Ženy tu bežne ešte aj 70 – tich rokov 20. storočia každý deň piestom právali prádlo. Od  70 – tich rokov sa však postupne zmenil, žiaľ, pričinením občanov na špinavú stoku splaškov z domácností. Tento potok bol do konca 50 – tich rokov dobre zarybnený. V čistej vode sa darilo aj rakom.

Zaujímavou lokalitou sú severne od obce sa nachádzajúce Hradišské vrchy s roztrúseným lazníckym osídlením. V súčasnosti sú využívané pre chalupnícku rekreáciu, so zachovanými prvkami pôvodnej architektúry a bohatou krajinnou zeleňou.  Hradišské vrchy sú dobrým tipom na letnú horskú turistiku a pobyt v malebnej prírode, z obce tam vedie spevnená komunikácia. Po štyroch kilometroch je potrebné napojiť sa na turistickú trasu vedúcu z Málinca na najvyšší bod okolia Jaseninu – 995 m.n.m. Trasa je nenáročná a jej celková dĺžka je okolo 10 km.

K rázovitosti a horskej krajine prispievajú krajinársky zachované komplexy balvanovitých vrcholov a skalnatých tvrdošov vystupujúcich ako ihlany z náhornej planiny a rozpadajúce sa na veľké balvany. Sú riedko porastené občasnými ihličnanmi a mohutnými solitérmi bukov, s priemerom kmeňa v niektorých prípadoch až nad 1 m. Tieto vrcholy sú i výborné vyhliadkové body s atraktívnymi výhľadmi na Juhoslovenskú kotlinu, maďarské vulkanické pohoria a horské panorámy Poľany, Bykova, Nízkych Tatier, Veporských a Volovských vrchov.

Rozvojový potenciál obce:. Poloha obce je výhodná pre rozvoj turistiky z dôvodu blízkosti pohoria Slovenské Rudohorie, časť Stolické Vrchy s možnosťou prepojenia s rekreačnou oblasťou Kokava nad Rimavicou. Ďalšou perspektívou rozvoja turizmu v obci je využitie vodnej nádrže Uhorské a jej priľahlých častí v oblasti vodných športov, rybolovu, športových ihrísk a ubytovania. V obci Hradište sa nachádza certifikovaná strelnica na malokalibrové zbrane ktorú prevádzkuje Združenie športových čiností v spolupráci s Občianskym združením PreHradište.

Obec má predpoklady na rozvoj agroturistiky.

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !