Letecký pohľad na obec Hradište

DHZ

DHZ – Dobrovoľný hasičský zbor

Bola zriadená nová 5-členná jednotka požiarneho zboru, ktorá absolvovala základnú prípravu členov hasičských jednotiek a to teoretickú aj praktickú. Získali zručnosti pri  manipulácii a prevádzke povodňového vozíka, ktorý obec Hradište má vo výpožičke od MV SR.

Zloženie jednotky:

  1. Drahomír Katona ml. – veliteľ jednotky
  2. Ing. Martin Falťan – predseda výboru, člen jednotky
  3. Daniel Falťan – člen jednotky
  4. Pavol Beľa – člen jednotky
  5. Radoslav Líška – člen jednotky
error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !