Letecký pohľad na obec Hradište

Obecní poslanci a komisie

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Jozef Líška
Pavol Beľa
Ing. Martin Falťan
Bc. Zlatica Melichová – zástupca starostu
Mgr. Xénia Balgová – vzdala sa mandátu dňa 12.12.2019 na OZ jej miesto zaujal sľubom poslanca náhradník Pavol Čičmanec

KOMISIE OCZ

Komisia na ochranu verejného záujmu:
Ing. Martin Falťan – predseda
Jozef Líška – člen
Pavol Beľa – člen

Kultúrno-športová komisia:
Bc. Zlatica Melichová –predsedkyňa
Mgr. Katarína Ozdincová – členka
Pavol Lašák – člen
Ing. Martin Falťan – člen
Darina Slobodová – členka

Inventarizačná komisia:
Pavol Čičmanec – predseda
Ing. Martin Falťan – člen
Bc. Zlatica Melichová – členka
Pavol Beľa – člen

Likvidačná komisia:
Jozef Líška – predseda
Pavol Čičmanec – člen

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !