Hlavný kontrolór

Hlavným kontrolórom obce Hradište  bola Obecným zastupiteľstvom dňa 3.5.2019 zvolená p. Drahoslava Blahutová a to počnúc dňom 15.5.2019