Letecký pohľad na obec Hradište

Hlavný kontrolór

Hlavným kontrolórom obce Hradište  bola Obecným zastupiteľstvom dňa 3.5.2019 zvolená p. Drahoslava Blahutová a to počnúc dňom 15.5.2019

Mail: drahoslava.blahutova@gmail.com

DOKUMENTY

Návrh plánu kontrolnej činnosti I. polrok 2021
2020 – Stanovisko k rozpočtu obce Hradište na rok 2021

Stanovisko k návrhu záverečného účtu
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2020

Správa o výsledku kontroly HK – pohľadávky a záväzky

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !