Letecký pohľad na obec Hradište

Kultúra

História družobných vzťahov medzi Hradišťom a Čabasabady / Békešskou Čabou 

Po administratívnom znovu osamostatnení sa našej obce v roku 1991, prevzala naša obec aj pokračovanie stykov so Slovákmi v Békešskej Čabe. V marci roku 1993 prijali zástupcovia našej obce delegáciu z Békešskej Čaby , ktorá odovzdala osobné pozvanie na slávnostné podujatia pri príležitosti 275 výročia znovuosídlenia Békešskej Čaby. Na základe tohto stretnutia sa kultúrneho podujatia v auguste 2003 zúčastnil folklórny súbor „Kokavan“ z Kokavy nad Rimavicou a našu obec navštívila skupina mladých ľudí na bicykloch sprevádzaná autobusom v rámci akcie „ Po stopách našich predkov 1718-1993“.V októbri sa slávnostného podujatia v Békešskej Čabe zúčastnila delegácia z našej obce.

V apríli roku 1995 opäť dostal obecný úrad pozvánku na stretnutie Slovákov v Békešskej Čabe, ktorého sa zúčastnili poslanci obecného zastupiteľstva p. Katona Peter a Podhorec Ján. Na stretnutí ich kontaktoval starosta novovzniknutej obce Čabasabady p. Matej Kešjar a požiadal ich aby Obecnému zastupiteľstvu v Hradišti tlmočili jeho návrh na nadviazanie vzájomných priateľských kontaktov, s čím poslanci súhlasili a tak nás prvýkrát v máji 1995 navštívila delegácia z obce Čabasabady. Potom sme sa my zúčastnili Dní slovenskej kultúry Békešskej župy, ktoré sa konali v októbri v Čabasabady. Na stretnutí sme potvrdili vzájomnú spoluprácu. Odvtedy už pravidelne udržujeme a prehlbujeme vzájomné kontakty. Roky 1996 až 1998 boli rokmi bohatej vzájomnej spolupráce počas ktorých sme absolvovali niekoľko autobusových zájazdov a návštev. Od roku 1999 do roku 2006 došlo v obci Čabasabady k zmene vedenia obce. Nové vedenie obce nebolo priaznivo naklonené vzájomnej spolupráci, ale aj tak sme spolupracovali so Slovenskou menšinovou samosprávou a Spolkom za Čabasabady a vzájomné styky sme neprerušili. Aj počas tohto nie veľmi priaznivého obdobia sme sa pravidelne každoročne stretávali, zúčastňujeme sa Klobásového festivalu v Békešskej Čabe, Spevácky súbor z Čabasabady vystúpil na folklórnom festivale Koliesko v Kokave nad Rimavicou, absolvovali sme autobusový zájazd v roku 2005 a rôzne iné stretnutia. Od roku 2006 sa vzájomná spolupráca, po opätovnej zmene vedenia obce postupne rozširuje a na tento rok ( 2008 ) máme naplánované až štyri vzájomné stretnutia  na ktorých chceme vzájomne predstaviť naše obce a prehĺbiť priateľské kontakty.

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !