Verejné obstarávania

Poradové číslo Názov firmy Názov projektu Cena
01. Renovia s.r.o. Lieskovec Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hradište 55 820,47 s DPH