Letecký pohľad na obec Hradište

Zasadnutia OcZ

Prehľad obecných zastupiteľstiev (2024)

P.Č. Dátum konania OcZ Druh OcZ  Pozvánka
Zápisnica / Uznesenia
1 9.2.2024 riadne   Zápisnica / Uznesenia
2 12.4.2024 riadne   Zápisnica / Uznesenia
3 27.6.2024 riadne   Zápisnica / Uznesenia
         
         
         
         
         
         
         

 

Rokovací poriadok OcZ

Prehľad obecných zastupiteľstiev (2023)

P.Č. Dátum konania OcZ Druh OcZ  Pozvánka
Zápisnica / Uznesenia
1 10.3.2023 Riadne   Zápisnica / Uznesenia
2 9.6.2023 Riadne   Zápisnica / Uznesenia
3 17.8.2023 Riadne   Zápisnica / Uznesenia
4 24.10.2023 Riadne   Zápisnica / Uznesenie / Uznesenie
5 28.11.2023 Riadne   Zápisnica / Uznesenia
6 15.12.2023 Riadne   Zápisnica / Uznesenia
         
         
         
         
error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !