Letecký pohľad na obec Hradište

Zasadnutia OcZ

Rokovací poriadok OcZ

Prehľad obecných zastupiteľstiev (2022)

P.Č. Dátum konania OcZ Druh OcZ  Pozvánka
Zápisnica / Uznesenia
1 11.3.2022 Riadne   Zápisnica / Uznesenia
2 22.4.2022 Riadne   Zápisnica / Uznesenia
         
         
         
         
         
         
         
         
error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !