Zasadnutia OcZ

Rokovací poriadok OcZ

Prehľad obecných zastupiteľstiev (2019)

P.Č. Dátum konania OcZ Druh OcZ Počet zúčastnených poslancov Ospravedlnili sa Pozvánka, Zápisnica, Uznesenia
0 10.12.2018 Ustanovujúce     Zápisnica / Uznesenia
1 21.12.2018 Riadne     Zápisnica / Uznesenia
2 19.2.2019 Riadne Všetci 0 Zápisnica / Uznesenia
3 12.4.2019 Riadne     Zápisnica / Uznesenia
4 3.5.2019 Riadne     Zápisnica / Uznesenia
5 23.5.2019 Riadne     Zápisnica / Uznesenia
6 21.6.2019 Riadne     Zápisnica / Uznesenia
7 20.9.2019 Riadne     Zápisnica / Uznesenia