Zasadnutia OcZ

Rokovací poriadok OcZ

Prehľad obecných zastupiteľstiev (2020)

P.Č. Dátum konania OcZ Druh OcZ Počet zúčastnených poslancov Ospravedlnili sa Pozvánka, Zápisnica, Uznesenia
1 12.03.2020 Riadne     Zápisnica / Uznesenia
2 5.06.2020 Riadne     Zápisnica / Uznesenia
3 3.09.2020 Riadne     Zápisnica / Uznesenia
4 24.09.2020 Mimoriadne     Zápisnica / Uznesenia
           
           
           
           
           
           

 

Prehľad obecných zastupiteľstiev (2019)

P.Č. Dátum konania OcZ Druh OcZ Počet zúčastnených poslancov Ospravedlnili sa Pozvánka, Zápisnica, Uznesenia
0 10.12.2018 Ustanovujúce     Zápisnica / Uznesenia
1 21.12.2018 Riadne     Zápisnica / Uznesenia
2 19.2.2019 Riadne Všetci 0 Zápisnica / Uznesenia
3 25.3.2019 Riadne     Zápisnica / Uznesenia
4 12.4.2019 Riadne     Zápisnica / Uznesenia
5 3.5.2019 Riadne     Zápisnica / Uznesenia
6 21.6.2019 Riadne     Zápisnica / Uznesenia
7 20.9.2019 Riadne     Zápisnica / Uznesenia
8 15.11.2019 Riadne     Zápisnica / Uznesenia
9 12.12.2019 Riadne     Zápisnica / Uznesenia
error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !