Letecký pohľad na obec Hradište

Zasadnutia OcZ

Rokovací poriadok OcZ

Prehľad obecných zastupiteľstiev (2021)

P.Č. Dátum konania OcZ Druh OcZ  Pozvánka
Zápisnica / Uznesenia
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !