Letecký pohľad na obec Hradište

Zasadnutia OcZ

Rokovací poriadok OcZ

Prehľad obecných zastupiteľstiev (2022)

P.Č. Dátum konania OcZ Druh OcZ  Pozvánka
Zápisnica / Uznesenia
1 10.3.2023 Riadne   Zápisnica / Uznesenia
2        
3        
4        
5        
6        
         
         
         
         
error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !