Letecký pohľad na obec Hradište

Sťažnosti a žiadosti

Vaše sťažnosti a žiadosti posielajte písomne na obecnú adresu alebo mailom na adresu obec@hradiste.sk

Zákonná lehota na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií podľa Zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  je najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. 

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !