Všeobecné záväzné nariadenia

VZN sú prístupné na obecnom úrade.

Našou snahou je ich sem postupne umiestniť …