Letecký pohľad na obec Hradište

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN sú prístupné na obecnom úrade.

VZN o miestnych daniach a poplatkoch za TKO 2022

PLATNÉ VZN 2021

VZN o miestnych daniach a poplatkoch za TKO 2021

PLATNÉ VZN na rok 2020

2020_VZN_2-2020 – o opatrovateľskej službe – zverejnené dňa 16.12.2020

2019_VZN_1-2020 – o daniach a TKO – zverejnené dňa 12.12. 2019

 

PLATNÉ VZN na rok 2019

2018_VZN_1-2019 – o daniach a TKO – zverejnené dňa 15.12.2018

2019_VZN_2-2019 – o cenách za služby – zverejnené dňa 12.1.2019

 

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !