Všeobecné záväzné nariadenia

VZN sú prístupné na obecnom úrade.

Našou snahou je ich sem postupne umiestniť …

PLATNÉ VZN na rok 2020

2019_VZN_1-2020 – o daniach a TKO – zverejnené dňa 12.12. 2019

PLATNÉ VZN na rok 2019

2018_VZN_1-2019 – o daniach a TKO – zverejnené dňa 15.12.2018

2019_VZN_2-2019 – o cenách za služby – zverejnené dňa 12.1.2019

 

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !