Letecký pohľad na obec Hradište

Všeobecné záväzné nariadenia

NÁVRHY VZN

VzN – určenie spádovej MŠ

VZN o miestnych daniach a poplatkoch za TKO 2024 návrh

PLATNÉ VZN 2024

VZN č. 1/2024 – o miestnych daniach a poplatkoch za TKO 2024

PLATNÉ VZN 2023

VZN o miestnych daniach a poplatkoch za TKO 2023 – zverejnené 16.12.2022

VZN 5-2022 o cenách za služby poskytované obecným úradom Príloha č 3 VZN 52022

VZN 4-2022 čistota obce a ochrana verejnej zelene

VZN 3-2022 o čase predaja v obchodoch

VZN 2-2022 organizácia miestneho referenda

VZN 1-2022 o miestnych daniach a poplatkoch za TKO

PLATNÉ VZN rok 2021

VZN o miestnych daniach a poplatkoch za TKO 2021

PLATNÉ VZN rok 2020

2020_VZN_2-2020 – o opatrovateľskej službe – zverejnené dňa 16.12.2020

2019_VZN_1-2020 – o daniach a TKO – zverejnené dňa 12.12. 2019

 

PLATNÉ VZN rok 2019

2018_VZN_1-2019 – o daniach a TKO – zverejnené dňa 15.12.2018

2019_VZN_2-2019 – o cenách za služby – zverejnené dňa 12.1.2019

 

PLATNÉ VZN rok 2015

2015_VZN_8-2015 – volebné plagáty

 

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !