Letecký pohľad na obec Hradište

Zasadnutia OcZ

Prehľad obecných zastupiteľstiev (2020)

P.Č. Dátum konania OcZ Druh OcZ Počet zúčastnených poslancov Ospravedlnili sa Pozvánka, Zápisnica, Uznesenia
1 12.03.2020 Riadne     Zápisnica / Uznesenia
2 5.06.2020 Riadne     Zápisnica / Uznesenia
3 3.09.2020 Riadne     Zápisnica / Uznesenia
4 24.09.2020 Mimoriadne     Zápisnica / Uznesenia
5 27.11.2020 Riadne     Zápisnica / Uznesenia
6 15.12.2020 Riadne     Zápisnica / Uznesenia
           
           
           
           
error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !