Letecký pohľad na obec Hradište

Zmena úradných hodín UPSVAR – Poltár

Oznamujem Vám, že v zmysle záverov stretnutia Krízového štábu Ústredia
práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „Ústredie“) prijíma Ústredie
opatrenia, ktorých cieľom je spomaliť šírenie koronavírusu COVID-19, platné
od 16.12.2020

Cieľom prijatých opatrení je eliminovať v čo najväčšej možnej miere pohyb
klientov v priestoroch Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len
„úrady“).

Preberanie všetkých potrebných písomnosti a náležitosti, ktoré musí úrad v
zmysle zákona od klientov prebrať, bude prebiehať len na recepcii úradu,
prípadne na inom preberacom mieste zriadenom pri vchode úradu, aby sa
obmedzil pohyb klientov po úrade.

Klienti si môžu žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ podať osobne (vo
výnimočných prípadoch), e-mailom bez elektronického podpisu, alebo
elektronicky podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ak klient donesie žiadosť osobne, bude prebratá na recepcii úradu, prípadne
na inom preberacom mieste zriadenom pri vchode úradu.

Odporúčame obmedziť osobnú komunikáciu na minimum, zvoliť telefonickú,
e-mailovú, prípadne písomnú komunikáciu.

Úradne hodiny sa menia nasledovne (oznam o zmene úradných hodín je priložený
v prílohe):

Pondelok 8:00 – 11:00

Utorok 8:00 – 11:00

Streda 13:00 – 16:00

Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 – 11:00

Zmena úradných hodín UPSVaR Poltár – od 16.12.2020

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !