Letecký pohľad na obec Hradište

Oznámenie o strategickom dokumente PHSR BBSK

Do strategického dokumentu PHSR BBSK na roky 2022-2030 je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Hradišti v priebehu 14 dní odo dňa zverejnenia. Verejnosť môže svoje písomné stanoviská doručiť do 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené /27.5.2021/ a to Okresnému úradu BB, odbor starostlivosti o životné prostredie na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie ochrany prírody

Nám. Ľ. Štúra 1

974 05 Banská Bystrica

Oznámenie o strategickom dokumente _Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030_

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !