Organizácie

V našej obci pôsobí Občianske združenie PreHradište