Letecký pohľad na obec Hradište

Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente PHSR BBSK

Do strategického dokumentu PHSR BBSK na roky 2022-2030 je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Hradišti v priebehu 14 dní odo dňa zverejnenia. Verejnosť môže svoje písomné stanoviská doručiť do 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené /27.5.2021/ a to Okresnému úradu BB, odbor starostlivosti o životné prostredie na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody Nám. Ľ. ...

Zobraziť aktualitu »

Možnosť sa očkovať ako náhradník !

Banskobystrický samosprávny kraj spustil do užívania registračný systém pre náhradníkov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 na stránke: www.nahradnici.sk. Máme záujem, aby očkovanie prebiehalo hladko, čo najrýchlejšie, aby sa vakcína dostala prednostne k potrebným a tiež aby nedochádzalo k jej znehodnocovaniu.Preto oslovujeme Vás, starostky a starostov, ktorí máte najbližšie k ľuďom, ktorí sa z rôznych dôvodov (vek, chýbajúce pripojenie na internet…) nevedia prihlásiť ...

Zobraziť aktualitu »
error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !