Letecký pohľad na obec Hradište

Úradná tabuľa

Upozornenie – neznečisťujte obec !!!

Ďakujeme pekne tým, /bohužiaľ nevieme komu máme  poďakovať/, že svojou činnosťou prispeli k tomu, aby znečisťovali okolie kontajnera nad ihriskom v obci Hradište  takýmto spôsobom ako vidíte na fotografiách. Dúfam, že po tomto zverejnení sa „dotyční“ zamyslia nad tým, že koľko  práce musia zamestnanci obecného úradu  za nich urobiť, pretože to musia všetko povysýpať a vyseparovať / cca 30-40 vriec/.  V tých vreciach je ...

Zobraziť aktualitu »

Oznámenie o strategickom dokumente PHSR BBSK

Do strategického dokumentu PHSR BBSK na roky 2022-2030 je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Hradišti v priebehu 14 dní odo dňa zverejnenia. Verejnosť môže svoje písomné stanoviská doručiť do 15 dní od doby, kedy bolo oznámenie zverejnené /27.5.2021/ a to Okresnému úradu BB, odbor starostlivosti o životné prostredie na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica Odbor starostlivosti o životné prostredie Oddelenie ochrany prírody Nám. Ľ. ...

Zobraziť aktualitu »
error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !